Máy tính của bạn có khả năng bị đối tượng xấu lợi dụng làm công cụ tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) vào Genk.

Để tiếp tục đọc Genk bạn vui lòng nhập những ký tự dưới đây vào ô trống.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc bạn có một ngày đọc báo thật vui vẻ với Genk.